VELFÆRD FØRST Dansk økonomi er grundlæggende sund. Der er i dag råd til at investere i fællesskabet.

Dansk økonomi er grundlæggende sund. Der er i dag råd til at investere i fællesskabet. Det skyldes svære reformer igennem 10 år, der påvirker alle danskere, fordi pensionsalderen blandt andet gradvist hæves. Derfor er det et enormt svigt, at regeringen vil bruge frugterne af reformerne på topskattelettelser. Det er uansvarligt og uretfærdigt. Socialdemokratiet vil den modsatte vej og prioriterer tre kernesager: Velfærd. Arbejdspladser. Tryghed.

Socialdemokratiet ønsker at indgå konstruktivt i efterårets forhandlinger. Danmark står over for en lang række udfordringer, som skal løses, og det ønsker Socialdemokratiet at være med til. I årene frem vil der fortsat være stramme rammer for den offentlige økonomi. Og netop fordi rammerne er stramme, så skal pengene bruges rigtigt.

Desværre er regeringens altoverskyggende formål med efteråret at bruge vores fælles opsparing, råderummet, på at give store skattelettelser særligt til dem, der i forvejen har mest. Det er skattelettelser, der trækker Danmark skævt, og som regeringen vil give på bekostning af velfærden. Det er et forkert fokus.

Med det råderum, vi har i dansk økonomi, er der råd til en rigtig og retfærdig udvikling af Danmark, hvis vi vel at mærke prioriterer det, der er vigtigst, først. Det handler om at tage tingene i den rigtige rækkefølge.

Først og fremmest vil vi sørge for, at der investeres i vores velfærd. I 2018 foreslår vi f.eks. at afskaffe 2%-kravet på sygehusene og sikre værdig ældrepleje.

Dernæst skal vi investere i danske arbejdspladser og vækst. Vi skal give ufaglærte bedre muligheder for opkvalificering, så de er klar til fremtidens job. Vi skal lytte til erhvervslivets og lønmodtagernes behov. Den største vækstdræber er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal vi investere i opkvalificering og vækst.

Og endelig skal vi investere i at gøre vores samfund trygt. Vi står midt i en bandekonflikt, hvor der skydes på gaderne i flere af vores store byer. Vi skal genskabe trygge lokalområder, som folk ikke er bange for at bo i. Det kræver flere betjente på gaden og nye tiltag mod de organiserede kriminelle.

Først når velfærd, arbejdspladser og tryghed er prioriteret kan vi gøre op, om der råd til at gennemføre skattelettelser. Socialdemokratiet vil i den situation prioritere skattelettelser til lønmodtagere med de laveste indkomster.

By Christoph Bastrup, Partiformand

Formand for Fællesledelsen i Lyngby-Taarbæk, samt Lyngbyforeningen