Budgetaftalen for 2018-2021 skal ses i sammenhæng med at der samtidig hensættes en særlig pulje på 32,4 mio.kr. En pulje, som er et resultat af, at et flertal i Kommunalbestyrelsen i juni besluttede at sælge et areal ved Trongårds-området til en ny attraktiv bydel.

Der er stærke Socialdemokratiske fingeraftryk i begge aftaler – se nedenstående eksempler:

Pulje Trongårdens Byområde
En del af overskuddet ved salget udmøntes gennem en særlig pulje på 32,4 mio.kr., fordelt med 21 mio.kr. i 2018 og 11,4 mio.kr. i 2019 – eksempler:

Ungepolitik
Afsat 1 mio over 2 år

Bedre toiletforhold på skolerne
Afsat 6 mio over 2 år

Forbedring af faglokaler
Afsat 6,6 mio over 2 år

Paradiset – flere aktiviteter
0,250 mio over 2 år

Kunstgræsbane ved Lundtofte Boldklub
Afsat 5 mio

Budgetforlig 2018-2021

Pulje Børn/Skole (Uddannelse og Pædagogik)
Der afsættes en årlig pulje på 4 mio.kr. til børne- og skole/klub-området. Som
udgangspunkt afsættes 2,5 mio.kr. årligt til normeringer i dagtilbud, samt 1,5 mio.kr. årligt til skoler/klubber.

Reduktion af klubtaksten
Taksten for brug af fritidsklubberne (4.-6.klasse) sænkes med ca. 1.100 kr. om året svarende til i alt 1 mio.kr. Formålet er bl.a. at bidrage til, at flere børn anvender klubberne som en ramme for fritidslivet og overgangen mellem skole og fritid.

Omklædningsrum – Hummeltofteskolen
Omklædningskapaciteten på Hummeltofteskolen er for lille, og de eksisterende omklædningsfaciliteter skal renoveres. Der afsættes derfor 10 mio.kr. i 2018 til renovering og nybygning af ekstra ca. 200 m2 omklædningsrum på Hummeltofteskolen. Der afsættes samtidig 0,2 mio.kr. i årlig drift fra og med 2019 til vedligeholdelse af de nye, udvidede omklædningsfaciliteter.

Udearealer Lindegaardsskolen
Der afsættes 4,1 mio.kr. i 2018 til forbedring og indretning af udearealerne i
forbindelse med den igangværende om- og tilbygning på Lindegårdsskolen. Midlerne kan bl.a. anvendes til at udføre landskabsarbejder, indretning af multibane, indretning af naturlegeplads, opgradering af asfalt på legeområdet mv.

Pulje Ældre (Sundhed og Omsorg) samt døgndækning i Seniorhuset
(Handicappede)
Der afsættes en årlig pulje på 3,2 mio.kr. til ældreområdet, heraf prioriteres som udgangspunkt midler til sikring af permanent døgndækning for de ældre
udviklingshæmmede i Seniorhuset under Støttecenter Magneten.

Pulje Kultur/Fritid
Der afsættes en årlig pulje på 0,2 mio.kr. til Kultur- og Fritidsområdet.

Pulje Idræt
Der afsættes en årlig pulje på 0,3 mio.kr. til Idrætsområdet.

Byrumsfornyelse i Virum og Sorgenfri
Planerne for Virum-Sorgenfri området er nu så langt, at der kan sættes ind med forskønnende byudviklings initiativer i området.

By Christoph Bastrup, Partiformand

Formand for Fællesledelsen i Lyngby-Taarbæk, samt Lyngbyforeningen