SIMON PIHL SØRENSEN, VICEBORGMESTER (S)

Finn Gamél skriver i et læserbrev om den meget kortsigtede beslutning, det var at nedlægge Ulrikkenborgskolen.Jeg vil gå så vidt som at sige, at det var en historisk fejltagelse. Af tre årsager.

For det første, fordi det allerede den gang stod klart, at der var et behov på mellemlang sigt.

For det andet, fordi skolen blev solgt, og at vi derfor for tid og evighed fik frarøvet muligheden for at oprette en ny skole i Lyngby Vest.

For det tredje, fordi beslutningen har kostet kommunen et stort trecifret millionbeløb til halvdårlige erstatninger.

Hvor ved jeg så det fra ? Jeg var der selv. Jeg stemte imod. Og har siden været med til at mildne luften for de klippede får. Der er nu kun en vej, hvis vi skal tilgodese borgerne – og ikke mindst børnene – i Lyngby Vest med en skole i nærområde. Og det skal vi. Det er en udvidelse. Og her skal vi være kreative, og det bliver ikke let. Og igen en løsning, som kun er halv god. Men dog bedre end ingenting at gøre. Dumhed koster!

Socialdemokratiet stemte imod nedlæggelsen af Ulrikkenborgskolen – se protokollatet fra 21. januar 1991