Vi skal passe på vores historie. Den skal vi formidle videre til kommende generationer. I Lyngby-Taarbæk har vi selvfølgelig også en historie, og i de her år udsættes den desværre for en massakre.

Brede Værk er lukket. Boliger og værksteder sælges i Brede og Raadvad. Netop her hvor man formidler historien om den tid, hvor Danmark forandrede sig til et industrisamfund. Om Brede Værk gælder, at man simpelthen flytter historien om industriens vugge fra netop dér, hvor vuggen stod: Mølleåen.

Det giver ikke mening.

Vi flytter heller ikke Rundetårn ud på en mark i Vestjylland. Men også formidlingen af hele landets historie har oplevet besparelser, og det mærkes også hos os. På Frilandsmuseet, hvor hele det gamle Danmark kan ses og opleves, er der også sparet. Vores skovdistrikt – med Dyrehaven – har også måtte spare.

Det er for fattigt. Hvad nytter det at poste penge ud i skattelettelser, hvis det er kulturen og vores fælles historie, der spares på?

Besparelserne på vores kultur, på vores historie, rammer særligt hårdt i år, hvor vi udsættes for massiv påvirkning fra sociale medier, som kun styres af algoritmer og penge. I en tid, hvor yderligtgående vil presse demokratiske udviklinger i verden tilbage. I en sådan tid skal vi værdsætte vores kultur og historie. Den binder os sammen som folk og som mennesker. Historien fortæller om vores kamp for at forme vores nation – det demokrati og den retsstat vi har i dag.

Det kan vi gøre meget bedre, end regeringen har gjort det. Besparelserne bør droppes nu, og vi bør igen fortælle historien om det moderne Danmark her i vores by.