Kære partifæller
2018 har været et godt år for den socialdemokratiske gruppe.
Første år efter valget er altid lidt mere stille – her bliver lavet mange forlig. Sådan har det også været i år.
Selv om de konservative sidder på 10 mandater, har vi stor indflydelse, fordi vi har noget at byde på. Det gælder på skoleområdet, hvor vi aktivt spiller ind for at sikre bedre inklusion og i det hele taget i flere år har præget den skolepolitiske dagsorden. Det gælder på socialområdet, hvor vi jo har formandsposten og hvor der kæmpes for at sikre endnu bedre forhold for vores ældre. Også her har Socialdemokratiet en stærk profil.
Det gælder på Byplanområdet, hvor vi i de sidste år har fået lagt planer, der sikrer en udvidelse af DTU, et nyt teknisk gymnasium og udvikling af Firskovvej.
Vi har været synlige i lokalpressen og vil også i det kommende år – hvor der både venter et folketingsvalg og et EP-valg – bære vores farver så synlige som muligt.
I de her år sker der en udhuling af vores velfærdssamfund. Det foregår ikke mindst i kommunerne, som holdes i en stram økonomisk spændetrøje.
Derfor vil der også i 2019 være brug for et stærkt socialdemokrati og jeg kan love, at vi i den socialdemokratiske gruppe vil kæmpe med alt hvad vi har.
Og vi vil gerne have indspil fra jer medlemmer. Forud for hvert kommunalbestyrelsesmøde har vi gruppemøde. Kom glad. Der er brug for alle gode kræfter.
God jul og godt nytår