Folketinget har fået et nyt flertal. Sidste år fik vi en øde ø. I år har regeringen og de øvrige partier sat penge af til minimumsnormeringer, som skal indfases frem mod 2025.

Psykiatriområdet får penge til flere sengepladser og til en række initiativer andre initiativer, som skal styrke forholdene for personer med psykiske lidelser.

Skole og uddannelsesområdet bliver også højt prioriteret i finanslovsaftalen. Partierne er enige om, at folkeskolen skal løftes med 275 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 800 mio. kr. i 2023.

Samtidig bliver uddannelsesloftet afskaffet fra 2020, og det midlertidige taxameterløft af de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser på universiteterne bliver videreført. Alt dette kan mærkes i vores kommune.

Velfærd, viden og investering i mennesker er med andre ord i fokus.

Det samme er klima-ambitionerne.

Den grønne markant styrket for at tage de første skridt mod målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Der oprettes en fond, hvor der skal investeres 25 mia. kroner i klimaløsninger

Danmark har fået en ny retning. En retning, hvor kompasset peger på velfærd, et mere lige samfund og høje ambitioner på klimaområdet. Fra en øde ø til fællesskab. Det er ikke så ringe endda.