SIMON PIHL SØRENSEN (S), VICEBORGMESTER

Letbanen er vedtaget, skriver DGO, og det er jo godt og rigtigt, men…

I forbindelse med kommunalbestyrelsens endelige behandling af sagen vedrørende letbanen var det afgørende for Socialdemokratiet, at vi igen får set på linjeføringen omkring Circle K-tanken. Noget, de øvrige partier bag beslutningen tilsluttede sig. Og vi mener det alvorligt. Af flere årsager

For det første, fordi vi faktisk mener, at det kan lade sig gøre, hvorved vi ikke skal ekspropriere så stort et areal.

For det andet, fordi der bør være en vis form for proportionalitet i forbindelse med beslutningen og de gener, det vil medføre.

Og i dette tilfælde er det muligt at finde gode eller bedre løsninger uden at genere så mange beboere – også økonomisk.

Socialdemokratiet har kæmpet for denne løsning længe. Desværre forgæves. Men det er en forudsætning for, at vi kan komme videre.