SIMON PIHL SØRENSEN (S), VICEBORGMESTER

Der har her i DGO været en drøftelse af den journalistiske linje. Bare et par ord fra en, der har været med længe, og som dagligt arbejder med medier. For det er en vigtig diskussion.

Kan jeg blive tosset på DGO? Synes jeg vinklen en gang imellem burde have været en anden? Tager jeg en tur med journalisterne og redaktører. Ja, for Søren! Ofte. Og nogle gange ryger avisen direkte i den grønne container.

Men det er jo lige præcis pointen. Hvis vi politikere går og er rigtigt glade for medierne hele tiden, så har medierne ikke løst opgaven. Vi skal som politikere tåle et kritisk lys, vi skal tåle, at de historier, vi ikke ønsker kommer, kommer frem. En uhildet, kritisk presse er afgørende i et åbent demokratisk samfund. Også i et lokalt samfund. Helt afgørende.

Desværre er der meget, der tyder på, at mediernes arbejdsvilkår er blevet vanskeligere i den benhårde konkurrence med fake news og algoritme-styrede nyheder på den ene side, og partiernes og myndighedernes spinhære på den anden. Hertil kommer så, at man tilsyneladende også vil spare på public service. Men det er den gale vej at gå. Vi har brug for dybdeborende journalistik som ingensinde før. Også lokalt, hvor man – hvis man ser ud over landet – oplever meget blandet kvalitet. For nu at sige det mildt. Her er der mange gratisaviser med en noget alternativ tilgang til journalistik.

Men hos os er der i mange år – på trods af store besparelser hos JP/Politiken – drevet journalitisk. Også på en måde, hvor man går hårdt til os politikere. Det er godt. Om det fortsætter, er tvivlsomt. Det vil kræve, at regering og folketing også forstår, at lokale medier er afgørende for det åbne lokale demokrati.

På et punkt synes jeg, der er en lidt kedelig udvikling, som vi alle har et ansvar for. Det gælder debatsiderne. Alle har ret til en mening, men ikke til egne fakta. Jeg tror, det er vigtigt, at vi alle gør os lidt mere umage her.

Men samlet set har vi alle grund til at glæde os over, at DGO er stenen i min sko en gang i mellem. Hellere det end lalleglad journalistik om hvilken mayonnaise borgerne i Nordsjælland foretrækker.

Keep up the good work. Det er vigtigt for lokaldemokratiet.