SILAS MUDOH, KANDIDAT KV17 (S)
Flere forældre har problemer med at nå at aflevere og hente deres børn indenfor børnehavens åbningstid. Især hvis begge forældre skal møde inden kl. 7 eller har fri efter kl. 17. For enlige forældre kan det være ekstra svært og betyde, at de mister deres arbejde eller uddannelse. Der skal oprettes flere pladser med fleksibel åbningstid.