Formand Peter Jørgensen takker af efter 14 år, og overdrager formandsposten til Christoph Bastrup som blev valgt uden modkandidater på  generalforsamlingen mandag den 31. august 2020


I anledning af, at Christoph Bastrup overtager formandsposten, siger han:

Først og fremmest vil jeg gerne takke Peter Jørgensen for hans store arbejde i partiet de seneste 14 år. Derfor glæder det mig også at Peter Jørgensen fortsætter i bestyrelsen som 1. næstformand.

Jeg glæder mig også til at samarbejde med bestyrelsen og de nye medlemmer vi har fået i den. Der glæder mig, at vi har fået Oscar Pallisgaard som er nyvalgt formand for DSU Lyngby/Gentofte valgt ind i vores bestyrelsen. Jeg glæder mig i også til at vi kan byde André Boas og Søren Hoby Andersen velkommen i bestyrelsen. Anne Neldahl var også på valg, og blev genvalgt

Tak for indsatsen til Rie Frank som ikke længere har en suppleantpost, men har overdraget den til Peter Linde som jeg også glæder mig til at byde velkommen.

Der er rigtigt mange opgaver, som jeg gerne vil give tage fat på. Medlemmerne vil være et af mine fokuspunkter, for det er vigtigt for mig, at alle føler sig hørt og kan se dem selv i partiet.

Der er rigtigt mange opgaver, som jeg gerne vil give tage fat på. Medlemmerne vil være et af mine fokuspunkter, for det er vigtigt for mig, at alle føler sig hørt og kan se dem selv i partiet.

Det er vigtigt, at vi fortsat har en stærk bestyrelse og derfor vil jeg som noget af det første sætte mig til at kigge på partiets strategier og mål.

Jeg vil også have et særligt fokus på kommunalvalget i 2021, hvor der skal arbejdes på at sikre Socialdemokratiet stadig har en stærk stemme i kommunalbestyrelsen.

Du kan se her hvem der har hvilke poster her 

For yderligere kommentarer:
Christoph Bastrup
some@a-holdet-ltk.dk