(Simon Pihl og Bodil Kornbek) - Fotograf: Christoph Bastrup

Mandag den 4. Marts 2019 inviterede Lyngbykredsen til medlemsmøde som en del af optakten til det kommende folketingsvalg

Man skal være fra en fjern planet, hvis man ikke har observeret at 2019 er et valgår, endda på flere områder, vi skal både til EU-valg og til folketingsvalg. 

MEN hvornår folketingsvalget skal være er endnu ikke fastsat og kun Lars Løkke Rasmussen ved hvornår han har tænkt sig at udskrive valget, rygterne siger dog at det vil blive udskrevet i denne uge eller næste uge. Husk, at rygter er rygter.

De fremmødte på aftenens medlemsmøde kunne blandt andet hører Simon Pihl fortælle om “de omvendte stuerene” med henvisning til Poul Nyrups’ historiske udmelding om at DF aldrig ville blive stuerene – nu er det os andre der ikke er stuerene længere – se bare episoden fra Folketinget hvor et medlem fra DF (i øvrigt dømt for racisme) udtalte sig racistisk og meget generaliserende  – det påtalte et andet medlem om blev irettesat af Folketingets formand Pia Kjærsgaard, men det er bare én af sagerne fra den seneste uge.

Tilbagetrækningsreform – Pension v/Folketingskandidat Simon Pihl

Baggrunden for reformen kommer som følge af velfærdsforliget fra 2006, hvor pensionsalderen skal stige i takt med levealderen, men med tilbagetrækningsreformen i 2011 afskaffede de borgerlige partier stortest efterlønnen. Mange kommer i endeløse ressourceforløb og seniorførtidspensionsordningen virker ikke, i alt har der været 1.458 tilkendelser efter reglerne om seniorførtidspension.

Naturligvis er det ikke gratis at lave en ny tilbagetrækningsreform, og Socialdemokratiet har afsat 3.000.000.000 kr. (3 mia. kr.).

De 7 principper

  1. Det skal gavne de nedslidte
  2. Det skal gælde efter et langt arbejdsliv
  3. Der skal være tale om en egentlig rettighed
  4. Lige afgang for mænd og kvinder
  5. Det skal være muligt at blive visiteret til tidlig folkepension
  6. Modellen skal være simpel og varsles i god tid
  7. Pengene skal passe

Hvor langt rækker det?

Med tre års tidligere folkepension kan ca. 7.000 personer per årgang omsættes, det er omkring hver 6. i arbejdsstyrken blandt de 60-64 årlige – det betyder, at arbejdsudbuddet reduceres med ca. 10.000 personer (opgjort som fuldtidsbeskæftigede)

Der skal nu være forhandlinger med forskellige parter for at det skal blive en realitet – forhandlingerne er allerede startet i Beskæftigelsesministeriet.

Regionen og sundhedsudspillet fra regeringen v/Bodil Kornbek

Regeringen er kommet med et udspil til en sundhedsreform. Regeringens udspil har flere positive aspekter, men der er en overvægt at dårlige aspekter. Flere opgaver glider fra regionen til kommune, men desværre følger der ikke penge med, derfor øges kommunens udgifter til patienter der udskrives og kommer tidligere hjem fra hospitalerne. Det kræver flere ansatte på området, men kommunerne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, derfor er det kommunens opgave at gøre jobbet attraktivt så det bliver Lyngby-Taarbæk der får de bedste medarbejdere. 

Flere og flere gør brug af Epitalet, hvor kronikere kan logge ind og få e-konsultation og kan indgive diverse oplysninger til lægen.

Regeringen er kommet med et forslag = strukturændringer. 

Det er første man tænker når man hører det er nok BESPARELSER, det er enormt slidende for de ansatte at skulle have nye og flere opgaver – det ansatte løber allerede hurtigt. Regeringen taler om at der skal ske en forenkling, men det er svært at få øje på. Regionerne skal nedlægges og erstattes af fem sundhedsforvaltninger hvor øverste myndighed er SundhedsDanmark, herunder skal der være 21 sundhedsfællesskaber. Det hele skal styres fra Aarhus. Regeringen har været inspireret af Norge og Scotland, særligt Scotland. Dog siger en analyse fra Scotland, at det ikke har løst de udfordringer man har stået med, og at pengene blot er blevet flyttet lidt rundt. I Norge er udgifter steget mere end beregnet, man var bekymret for at det demokratiske niveau blev fjernet og erstattet af bestyrelser.

By Christoph Bastrup, Partiformand

Formand for Fællesledelsen i Lyngby-Taarbæk, samt Lyngbyforeningen