Nets fejl med udsendelse af indbetalingskort til medlemmer, der også blev opkrævet kontingent i starten af oktober gennem Betalingsservice, har betydet, at lidt under 700 medlemmer har betalt deres kontingent 2 gange.

Partikontoret har været i dialog med Nets, og Nets tilbagefører nu det for meget indbetalte kontingent til de berørte medlemmer. Tilbagebetalingen vil ske én af de første bankdage i november, og tilbagebetalingen vil fremgå af medlemmernes Betalingsserviceoversigt for november.

Partikontoret har mailadresser på hovedparten af de berørte medlemmer, og vi skriver direkte til dem i løbet af i morgen fredag.

Partikontoret skal beklage alle de gener for medlemmerne, som fejlen har medført.