Velkommen til vores nyhedsbrev. I dette nyhedsbrev vil jeg komme nærmere ind på….

Kommunalvalg 2021
I 2021 skal vi alle til valg, der skal vælges ny kommunalbestyrelsen, og her er det vigtigt at vi som parti beholder – eller øger – vores mandater. Derfor vil bestyrelsen allerede nu begynde at kigge på egnede kandidater – kender du én eller har du selv lyst til at stille op, så send en mail til valg@a-holdet-ltk.dk med en motivation for hvorfor du gerne vil stille op. Du kan også tilmelde dig på vores hjemmeside på www.a-holdet-ltk.dk ved at trykke på billedet på forsiden.

Fællesledelsens bestyrelse er i gang med processen omkring det kommende valg, der skal udarbejdes procedure, valgprogram, medlemsarrangementer, kandidatudvælgelse og kandidatseminarer.

På den seneste generalforsamling blev næstformand Peter Jørgensen valgt som kandidatudvalgsformand, men har senere orienteret bestyrelsen om, at han ikke ønsker den formandspost. Derfor har bestyrelsen indsat Søren Hoby Andersen til den post. Vi forventer, at medlemmerne vil støtte op om Sørens kandidatur når vi formelt skal vælge Søren på en generalforsamling.

Vi vil sørge for løbende at opdatere hjemmesiden med materiale omkring valget.

Du kan følge #KV21 på vores hjemmeside med følgende link: www.a-holdet-ltk.dk/kv21/

Ekstraordinær generalforsamling
Sæt allerede ny kryds i din kalender den 28. januar 2021 kl 19:00, der inviterer vi til Ekstraordinær Generalforsamling hvor vi gerne vil komme med at oplæg til et valgprogram til debat, og så skal der vælges spidskandidat.

Arrangementer resten af 2020
Vi må erkende, at COVID-19 er en sygdom som er svær at danse med og få gjort op med, derfor vil der være minimal aktivitet resten af 2020. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i januar 2021 hvor vi skal have taget stilling til kandidater mv. til kommunalvalg 2021.

Gratis intro-medlemskab
www.socialdemokratiet.dk, kan man i øjeblikket melde sig ind, og være medlems gratis resten af året, derfor vil jeg gerne anbefale jer, at I fortæller jeres venner, familie eller kolleger som I ved viser interesse for vores parti om at melde sig ind i vores fællesskab.

Glædelig jul & godt nytår
Bestyrelsen vil gerne benytte årets sidste dag til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi håber at 2021 bliver året hvor vi kan mødes og lave nogle fede arrangementer.

Med venlig hilsen

Christoph Bastrup,
Formand
Fællesledelsen & Lyngby-foreningen

By Christoph Bastrup, Partiformand

Formand for Fællesledelsen i Lyngby-Taarbæk, samt Lyngbyforeningen