METTE HOFF, M-KB OG KANDIDAT TIL KB (S)
Der er et stigende ønske om kontrol i vores samfund
Dette bevirker, at kommunens medarbejdere bruge
unødig meget tid på registrering af data – tid som går fra
kerneopgaven og borgeren. Socialdemokratiet vil arbejde
for større tillid til medarbejderne – og færre opgaver der
“stjæler” tiden fra kerneopgaven og borgeren