Kære medlemmer

Det er nu mere end et år siden, at Folketinget begyndte diskussionen om et paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik.

For mig er det mere et udtryk for sund fornuft: At vi hjælper dem, der er på flugt og har brug for vores beskyttelse. Og at flygtninge så også skal vende hjem igen, når forholdene i deres hjemlande tillader det.

Som I ved, har vi socialdemokrater fremlagt en langsigtet plan, hvor den grundlæggende idé er, at vi hjælper meget mere i nærområderne og gør op med den spontane asyl, hvor mennesker sætter livet på spil i rejsen til Europa. Alene i år har mere end 2.000 mennesker mistet livet i Middelhavet.

Et nyt asylsystem vil dels betyde, at vi kan hjælpe mange flere end i dag. At vi på et tidspunkt igen kan tage kvoteflygtninge. Og det vil samtidig gøre det muligt, at vi kan få styr på integrationen i Danmark. Det er vores vision på den lange bane.

Spørgsmålet er så, hvad der skal ske på den korte bane.

Da vi sidst sad i regering begyndte vi selv at arbejde med begrebet midlertidighed. At flygtninge kommer hertil for en periode, men at de også rejser hjem igen, når det bliver muligt og hjælper med at genopbygge deres land.

Det er et af principperne i FNs flygtningesystem, i flygtningelejre og nærområder og skal selvfølgelig også være det i lande som Danmark.

Det gør det samtidig muligt, at vi på ny kan tage imod fremtidens flygtninge og give dem samme beskyttelse og tryghed, som har hjulpet flygtninge før dem. Vores kapacitet til at kunne det, som samfund, bliver mindre, hvis flygtninge nærmest automatisk bliver til indvandrere og altså således ikke vender hjem igen.

Det er som meget andet sværere i praksis. Det rejser selvfølgelig nogle spørgsmål i forhold til mennesker, som har lært det danske sprog, som går på arbejde, betaler skat, forsørger sig selv, er medlem af en a-kasse eller måske er fodboldtræner onsdag eftermiddag nede i klubben.

Også her skal der være en balance, så udlændingepolitikken repræsenterer lige præcis den sunde fornuft.

Det er også derfor, vi mener, at folk skal bidrage, når de kommer hertil. Hvorfor føre en politik, der gør mennesker passive? Vi skal da bruge de ressourcer, folk kommer med.

I virkeligheden skulle vi jo have gjort det klart for mange, mange år siden, at når man er i Danmark og har et lovligt opholdsgrundlag, så skal man gå på arbejde og man skal forsørge sig selv.

Det handler om noget så gammeldags og socialdemokratisk som ret og pligt.

Vi har foreslået, at ikke mindst kvinder med ikke-vestlig baggrund skal arbejde med det samme, og hvis ikke de selv kan finde arbejde, skal samfundet finde et arbejde, de kan udføre.

Det er for mig at se også udtryk for sund fornuft.

Det er der til gengæld ikke meget af, når regeringen har mere end svært ved at udsende afviste asylansøgere og dømte udenlandske kriminelle – og vi så samtidig ser, at helt almindelige, velfungerende børn ikke kan være i Danmark, selv om de taler dansk, går i dansk skole og har danske kammerater.

For mig er det noget af et paradoks. At man ikke kan hjemsende afviste asylansøgere, som ikke har et grundlag for at blive her. Men at man samtidig sender børn ud af landet, som allerede er fuldt integrerede.

Her har vi brug for i højere grad at kunne tage et individuelt hensyn.

Det blev lidt langt, og derfor blot en kort opsummering her til sidst;

Socialdemokratiet støtter grundlæggende ideen om et paradigmeskifte, hvor flygtninge vender hjem, når forholdene i deres hjemlande tillader det. Det gør det muligt, at vi også fremover kan yde beskyttelse til nye flygtninge, og det er samme princip, som gør sig gældende i FN.

Vi vil samtidig insistere på ret og pligt. At vi i Danmark bidrager aktivt til samfundet, også selvom man kun er her midlertidigt. Så vi bruger de ressourcer, mennesker kommer med og ikke gør dem passive.

Og så vil vi finde en ny og anden balance mellem det åbenlyst urimelige i, at afviste asylansøgere og udenlandske kriminelle ikke kan sendes ud af Danmark – mens børn, der er fuldt integrerede, skal forlade landet.

Med venlig hilsen

Mette Frederiksen
Formand for Socialdemokratiet

By Mette Frederiksen, Statsminister og Formand for Socialdemokratiet

Født 19. november 1977 i Aalborg Forlovet med Bo Tengberg. To børn: Ida Feline og Magne Bachelor i administration og samfundsfag, Aalborg Universitet, 2007 Master i afrikastudier, Københavns Universitet, 2009 Karriere 2019- Statsminister 2015- Formand for Socialdemokratiet 2014-2015 Justitsminister 2011-2014 Beskæftigelsesminister 2005-2011 Næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe 2001- Folketingsmedlem for Socialdemokratiet 2000-2001 Ungdomskonsulent i LO