Som tidligere skrevet, blev der den 21. november 2017 indgået aftale om en ekstern undersøgelse om hvorvidt kommunen som selvstændig kommune kan trække sig fra projektet.

Borgmester, Sofia Osmani, har valgt at droppe undersøgelsen om muligheden for at udtræde at Letbane-samarbejdet. Undersøgelsen blev ellers igangsat få dage før juleaften i 2017. Den daværende kommunalbestyrelse besluttede ellers, at  der skulle “foretages en ekstern juridisk vurdering af Letbaneselskabets vurdering af, at kommunerne i fællesskabet kan betragtes som værende én samlet part” 

Læs også: Simon Pihl: Lad os få konstateret at vi ikke kan trække os ud af letbanen

“Som borgmester er det min opgave at sikre, at de beslutninger, kommunalbestyrelsen træffer, føres ud i livet. I denne sag har flertallet truffet en beslutning, der ikke umiddelbart lader sig realisere. Dels fordi formuleringen er upræcis, dels fordi den økonomiske ramme, der var opbakning til at bruge, har været begrænset,” – siger borgmester Sofia Osmani til Det grønne område

Borgmesteren fortsætter: “Jeg har forelagt de politiske partier de forslag til en undersøgelse, advokatfirmaet er kommet med, og jeg har efter bedste evne søgt at mægle mellem de forskellige partier for at finde en formulering, der kan rumme alles synspunkter. Jeg har imidlertid måttet sande, at det ikke har været muligt at finde en løsning. På den baggrund har det været nødvendigt at skrinlægge undersøgelsen. Det er jeg rigtig ærgerlig over. For den konservative gruppe giver det dog ingen mening at bruge skatteborgernes penge på en undersøgelse, hvor vi ikke må stille de spørgsmål, vi ønsker svar på.”

Simon Pihl Sørensen, formand for Byplanudvalget udtaler følgende til Det grønne område

“Der ligger et notat fra Letbaneselskabet om partstatus, og det var det, vi skulle have haft en ‘second opinion’ på. Borgmesteren har ønsket at udvide undersøgelsen til at dække forhold, der ikke var behandlet i letbanens notat vedrørende partsstatus. Og det var ikke det, kommunalbestyrelsen besluttede. Jeg synes det er ærgerligt, at det nu ikke afdækkes. Og forstår faktisk ikke, at vi er endt her. Efter en klokkeklar beslutning.”

“Det ville have været godt, at der kom afklaring af de her ting. Men den får vi ikke. Jeg er ikke tunghør. Jeg har set, at der er en betydelig skepsis. Letbanen fyldte meget i valgkampen, og derfor er det naturligt at få afdækket de her ting. Måske kunne vi så komme videre – også med at diskutere andre, meget væsentlige ting, som ikke blev diskuteret i valgkampen på grund af letbanen,” slutter Simon Pihl Sørensen til Det grønne område.

By Christoph Bastrup, Partiformand

Formand for Fællesledelsen i Lyngby-Taarbæk, samt Lyngbyforeningen