Socialdemokratiet stemte imod nedlæggelsen af Ulrikkenborgskolen – se protokollatet fra 21. januar 1991