KASPER HAAGENSEN, KANDIDAT KV17 (S)

Der er løbende en debat om de unges brug af alkohol og stoffer, nogle vil endda sige, at den er øget over de sidste år, ligesom der er løbende debat om mere eller mindre åbenlyst salg af stoffer i vores område.Ønsker vi, at vores unge skal blive mere ’fornuftige’ og holde åbenlyst salg af stoffer væk fra vores område, så skal der ske en aktiv indsats, både fra kommunens og forældrenes side.

Som det er i dag, findes der både ungdomsklub- og ungdomsskoletilbud til kommunes unge efter skoletid. Hvor ungdomsskolens tilbud er gratis, så koster det 207 kroner at være tilmeldt en ungdomsklub, og derfor vælger mange forældre det fra og værst af det hele, de børn og unge, der måske allermest har brug for det, er der forældre som simpelthen ikke har råd til at betale for, at deres børn kan gå i en ungdomsklub.

Der er flere, som har skrevet, at det er SSP, der skal være med til at løse denne opgave og have den direkte dialog med de unge, når de færdes ude om aftenen. Fakta er dog bare i dag, at der kun er meget få midler sat af til SSP-gadeteam og det svarer til to personer, der skal dække hele kommunen en-to aftener om ugen.

Ungdomsskolen har sammen med ungdomsklubben på Lundtofte Skole taget initiativ til at skabe et åbent tilbud til de unge i Lundtofte, så de nogle aftener om ugen kan komme og være i Lundtofte Medborgerhus, der på de tidspunkter er omdøbt til ’Stedet’.

’Stedet’ fungerer som et delvist ungestyret værested med klublignende aktiviteter og er forsøgsvist kontingentfrit for at undersøge, om det kan tiltrække de unge i området.

Skal vi for alvor vende udviklingen af unges brug af alkohol og stoffer i kommunen, så skal det være med en kollektiv indsats. En indsats, som består af forældre på den ene side og kommunen via SSP, skoler, ungdomsskolen og ungdomsklubber på den anden side.

Jeg vil kæmpe for at få tilført flere midler til dette område, for jeg mener, det er ved at gå i den helt forkerte retning.

Samtidig har jeg også et stort ønske om, at forældre tager en aktiv dialog med deres børn om emnet.