Kære medlemmer

Det går rigtig godt med at borgerne besøger vores hjemmeside. I år har vi haft besøg af 110.358.

Så nærmer julen sig og det nye år, hvilket jo betyder at vi igen skal til regions- og kommunevalg i 2021.

Fællesledelsens bestyrelse vil derfor allerede i første kvartal bede de medlemmer som har lyst til at stille op, til at melde sit kandidatur til formanden: peejo@outlook.dk.

Som noget nyt afholder vi julebanko torsdag den 17. december kl. 19:00 på rådhuset. For at vi kan få et overblik over hvor mange der kommer, skal vi bede Jer om at tilmelde Jer til Marianne: tilmeld@a-holdet-ltk.

Vi er også i gang med at etablere en række møder med vores ministre, og den første som kommer til Lyngby er Rasmus Prehn den 14. januar 2020 kl. 19:00-21:00 på Lyngby Rådhus. I er meget velkomne til at tage venner, naboer, familie m.m. med. Vi vil gerne ud til så mange borgere som muligt. Simon Pihl er ordstyrer.

Den 19. februar 2020 får vi Magnus Heunicke på besøg også kl. 19:00-21:00 på Lyngby Rådhus. Her gælder de samme betingelser som til Rasmus. Tag alle med som ønsker det.

I kan læse meget mere om de kommende ministerbesøg på vores hjemmeside www.a-holdet-ltk.dk/moed-ministrene/

Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske Jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen
Peter Jørgensen
Formand


Socialdemokratisk indflydelse – også i 2020

Vi er i gang med at genoprette økonomien i kommunen. Men sandheden er, at 2020 nok bliver endnu en udfordring. Her får vi nok en ny udligningsordning, der sætter Lyngby-Taarbæk Kommune under pres økonomisk.

Men for os socialdemokrater på rådhuset er det klart: Vi prioriterer den nære velfærd: børn, skole og ældre. Vi står også fast på en ambitiøs klimapolitik. 

Vi vil hele tiden arbejde for, at vi ikke bliver ved med at sikre vores lokale velfærd. Vi er med ved bordet, både når det er let og når det er svært – og vores kompas peger altid på social retfærdighed og sikring af vores velfærd. Vi knokler på ældre, skole og børneområdet for at sikre god service og omsorg. Vi kan ikke spare mere på disse områder.

KLIMA

Vi har fået godt gang i Bæredygtighedsudvalget, hvor Dorthe Minna repræsenterer Socialdemokratiet og 2020 kommer klart til at stå i klimakampens tegn. Vi har allerede i byplanudvalget tilkendegivet at nyt byggeri på Firskovvej skal leve op til de ypperste standarder og FN´s Verdensmål.

Almene boliger

Vi har også tilkendegivet, at vi gerne ser almene boliger på Firskovvej. Gode, ikke for dyre boliger til lønmodtagere, er en kamp vi bliver ved med at kæmpe i Socialdemokratiet. Derfor er der også mulighed for almene boliger andre steder i den kommende tid, hvis vi handler klogt og får indflydelse. Om lidt går man i gang i ved Lundtoftegårdsvej/Akademivej med gode almene boliger. Det er tiltrængt!

Ungdomsboliger    

Vi er godt i gang med ungdomsboliger i hele kommunen. Over 500 bygges i Sorgenfri. Vi har lige taget hul på lidt mere end 300 PÅ DTU- og planarbejdet er gået i gang om yderligere 476 i Lundtofte. Det er godt for de unge. Det er godt for kommunens økonomi. Det er samtidig med til at gøre Lyngby-Taarbæk til en levende by. De boliger, der bygges på DTU og I Lundtofte er samtidig til en pris på 80 pct. af SU´en

Seniorboliger

Vi er også for tiden ved at udpege gode områder for seniorboliger. For Socialdemokratiet er det afgørende, at vi får flere almene seniorboliger, der er til at betale. Vi har e drøftelse med boligministeren om, hvordan vi kan sikre dette.

2020 – vi går efter indflydelsen

Der er sat meget i gang og der er også udfordringer i den kommende tid. Men vi vil som altid kæmpe for indflydelse. En indflydelse, der skal sikre, at Lyngby-Taarbæk er en god kommune for helt almindelige lønmodtagere. Det kræver en stærk velfærd, men også en velfærd, der skal finansieres. 

Derfor har vi også fokus på, at byen har gode arbejdspladser. Her går det fremad- ikke mindst takket være os med gode arbejdspladser. I den kommende tid skal vi blive stærkere til at understøtte handlen – der skal være oplevelser i byen. For børn og voksne. Der skal ske noget i byen – ellers taber vi til nethandlen. Det er en opgave, vi i Socialdemokratiet kæmper hårdt for, at kommunen medvirker til at løse. Byen skal emme af liv og glæde. 

I 2020 er vi, hvor vi altid er: der hvor indflydelsen er.

God jul og godt nytår til jer alle.

Med venlig hilsen
Simon Pihl Sørensen
Gruppeformand