Som pårørende til en sygdomsramt kan man ofte opleve at komme til kort i de ofte omfattende forandringer, sygdomme bringer med sig.

På foranledning af Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk har et flertal i Social- og sundhedsudvalget valgt at anbefale Kommunalbestyrelsen, at ansætte en pårørendevejleder.

Vi vil gerne høre jeres forslag til de opgaver, vejlederen skal løse. Derfor inviteres alle pårørende til dialogaften på Rådhuset den 23. oktober 2017 kl. 19:00, hvor også foreningslivet, fagbevægelsen og eksperter på området deltager.

Bidrag med jeres oplevelser og synspunkter sammen med:
Dennis Kristensen formand for FOA, ”De pårørende – samarbejdspartnere eller?”
Marie Lilja Jensen konsulent Ældresagen, ”Hvem hjælper dem, der hjælper?”
Marie Lenstrup foreningen Pårørende i Danmark, ”Derfor en pårørendevejleder”
Nina Harboe pårørende, ”Hvordan sygdom vendte op og ned på hverdagen”

Venlig hilsen

Bodil Kornbek
Formand for social- og sundhedsudvalget
Kandidat til Region og Kommune ved valget den 21. november