Hermed indkaldes medlemmerne til ordinær kredsgenerelforsamling.

Indkaldelse er udsendt via e-mail.

Hvornår: 19. september 2018 kl. 19:00
Hvor: Rådhuset

Evt. forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 10. september 2018: Lundtofteparken 48 st tv, 2800 Lyngby. Mailadresse: ll@ltk.dk