Hermed indkaldes medlemmerne til ordinær kredsgenerelforsamling.

Indkaldelse er udsendt via e-mail.

Hvornår: 12. september 2019 kl. 19:00
Hvor: Rådhuset

Evt. forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 8. september 2019: Lundtofteparken 48 st tv, 2800 Lyngby. Mailadresse: ll@ltk.dk