På tværs af partierne foreslår folketingskandidat Kåre Traberg Smidt(Å) Folketingskandidat Simon Pihl Sørensen (S) og folketingskandidat Lars Arne Christensen (K) at fjerne krav om at Radio24/7 skal placeres 110km fra Kbh ? 

STEM FOR FORSLAGET HER

Vi har givet hinanden det løfte at arbejde for forslaget også som valgte ?

”Vi har mandag morgen indsendt borgerforslag om ’Bevar FM4 (i dag Radio24syv) som den er i dag’ ” udtaler folketingskandidaterne Kåre Traberg Schmidt fra Alternativet, Simon Pihl Sørensen fra Socialdemokratiet og Lars Arne Christensen fra Det Konservative Folkeparti.

På tværs af politiske partier er vi enige om stille borgerforslag om at pålægge regeringen at fjerne krav om geografisk tvang i gen-udbydning af tilladelse til public service-radiokanal (FM4), hvor Radio24syv sender fra i dag. Krav om, at hovedredaktion og 70 procent af medarbejderne skal placeres 110 km fra København, skal fjernes fra udbuddet. Radio24syv skal kunne drives videre på nuværende vilkår med hensyn til placering af redaktion og medarbejdere.

”Vi har pålagt hinanden uanset om Borgerforslaget bliver vedtaget at vi vil stille forslaget hvis vi bliver valgt til Folketinget” udtaler de tre kandidater.

Med krav om, at 70 pct. af medarbejderne ved gen-udbydningen af tilladelse til Radio24syv har det de facto gjort det umuligt for Radio24syv at fortsætte med noget af det mest nytænkende radio i årtier. Radio24syv har tilført radioformatet noget rigtig godt og har bevist deres værd. Radio24syv har vist, at der var plads til og brug for en ny taleradio. Mange lyttere ud over hele landet, der har nydt godt af, at Radio24syv har fornyet taleradio i Danmark

Det er vigtigt, for på både tv- og radioområdet skal der findes en konkurrent med public service-forpligtelser til den rent statslige DR. 

Folketingets Administration gennemgår nu forslaget, hvorefter forslaget bliver offentliggjort på borgerforslag.dk, så andre kan se og støtte det.

Ved spørgsmål til forslaget, kontakt forslagsstillere:

– Kåre Traberg Smidt på telefon 31110200.
Folketingskandidat for Alternativet i København.

– Simon Pihl Sørensen på telefon 40187274.
Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Københavns Omegns Storkreds.

– Lars Arne Christensen på telefon 53674814.
Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Nordsjælland