Det er da med vemod som gammel Lundtoftedreng, at være med til at sætte medborgerhuset på kommunens salgsliste men det er en ansvarlig handling der er valgt.

Den 17. juni 2009 blev foreningen “Lundtofte Medborgerhus’ Venner” stiftet. Medborgerhuset er åbent for faste brugere. der har været adskillige flotte arrangementer og opstart af mange forskellige aktiviteter i huset siden da. desværre er det ikke lykkedes at gøre medborgerhuset folkeliget og velbesøgt, medlemsskaren har ligget og svinget omkring 100 medlemmer i Medborgerhusets venner. Dette på trods af masser af omtale i DGO og andre steder. Det er ikke mange når der bor ca. 7000 borgere i Lundtofte.

Medborgerhuset er i en sørgelig forfatning og mangler i den grad vedligeholdelse og står over for en gennemgribende renovering i millionklassen for at blive anstændig igen, varmen fyger direkte ud af de utætte vinduer og det er dyrt at opvarme. Driften af medborgerhuset ligger på omkring en halv million om året, dertil kommer at bygningerne ikke er velegnet til borgere med begrænset bevægeligfrihed (handicappet) Driftsøkonomi, bygningens indretning og alt for få brugere, manglende folkelighed lå til grund for den tunge beslutning.

Med i beslutningen om at sætte medborgerhuset på salgslisten var at provenuet skulle bruges på at styrke kulturen i Lundtofte ved at opgradere vores lokale skole til et kulturcenter der kan rumme alle de aktiviteter der foregik i medborgerhuset, et spændende projekt som er i rivende udvikling og vil blive bydelens samlingssted fremadrettet. Det er vigtigt at de kreative foreninger som har værksteder i medborgerhuset bruger deres indflydelse i de forskellige styregrupper og, at de sikrer sig “ejerskab” i det nye kulturcenter.

Her kommer lige et par eksempler på brugen af vores medborgerhus. omtale i DGO

DEBAT: Borgerne udeblev fra borgermøde om Lundtoftes visioner
Onsdag 22. marts 2017 afholdt Henrik Thorsager Andersen sit visionsmøde for Lundtofteområdet, men kun få borgere fra Lundtofte mødte op.

På borgermødet, som Finn Riber Rasmussen afholdt i Lundtofte Medborgerhus den 8. marts 2017, mødte omkring 150 borgere op.

Herlig eftermiddag i Lundtofte medborgerhus
Hvor er det dejligt når lokale ildsjæle sætter sammenhold og fællesskab over alt andet som Finn Riber Rasmussen med følge gjorde i lørdags. hvis nogen påberåber sig manglende viden om medborgerhusets eksistens må de bevæge sig ud i lokalsamfundet og følge med:
Medborgerhus og bibliotek lukkes inden overtagelse, og idrætsanlæggene bliver ubemandede, så der er fri og uhæmmet adgang til diverse selvbestaltede interesser, naturligvis uden fordyrende borgerservice.