Nets har desværre lavet en meget beklagelig fejl ifm. udsendelse af opkrævningen af kontingent for 2. halvår 2020 (samt evt. skyldig kontingent for 1. halvdel af 2020). Fejlen berører de medlemmer, der har tilmeldt deres kontingentbetaling til Betalingsservice. I forbindelse med denne kontingentopkrævning drejer det sig om omkring 10.000 medlemmer, der bliver berørt af fejlen.

Udover den korrekte kontingentopkrævning igennem Betalingsservice modtager disse medlemmer tillige et indbetalingskort på den selvsamme opkrævning – dette indbetalingskort er en fejl, og det skulle aldrig have været udsendt. Medlemmerne skal smide dette indbetalingskort ud og lade betalingen gennemføre igennem Betalingsservice. Det er vigtigt, at medlemmerne ikke sletter betalingsaftalen eller betalingen i banken.

Partikontoret kontakter de berørte medlemmer direkte både på mail og igennem et postomdelt brev. Mailen bliver udsendt senere i dag, og brevet afsendes i løbet af næste uge.

Det er vigtigt at understrege, at fejlen alene kan henføres til Nets, og at fejlen intet har med vores nye medlemssystem S-Aktiv at gøre.