Hermed indkaldes medlemmerne til ekstraordinær kredsgenerelforsamling.

Indkaldelse er udsendt via e-mail.

Hvornår: 08. april 2021 kl. 19:00
Hvor: Mødet afholdes online – link er medsendt i indkaldelsen og genudsendes dagen før mødet.