Vores bymidte skal invitere til, at alle borgere kan bruge den. Sådan er det ikke i dag.

Vi har en bymidte, hvor detailhandlen og caféliv er den primære grund til at færdes der. Jeg mener, vi har brug for en bymidte, der kan mere og andet end at danne rammen for forbrug. Og et mere mangfoldigt byliv vil i den sidste ende også gavne den lokale handel. Indenfor de seneste ti år er cafeer og restauranter kommet til med udendørs servering. Det skaber liv og stemning i gaderne, og det er rigtig godt.

Men hvor er de mere uformelle mødesteder? Der hvor man kan slappe af og ikke behøver at købe en kop kaffe til 38 kr., og hvor det er i orden at nyde sine egne snacks? Den grønne plæne ved rundkørslen ud mod Fæstningskanalen (hvorfra man i sin tid kunne stige på bådfarten) er et sådant sted. Folk mødes ved bænkene og på græsset og hygger sig, så snart vejret tillader det. Det skal vi have mere af og netop flere grønne oaser er der bl.a. lagt op til i det politiske visionsudkast for udviklingen af Kgs. Lyngby centrum. Kunst og kulturelle oplevelser er også noget af det, der nævnes og efterspørges.

Jeg mener, vi skal gå skridtet videre og give borgerne mulighed for også selv at udfylde nogle af byens rum og midlertidigt tomme bygninger med kunst, kultur og borgerdrevne projekter, om bæredygtighed for eksempel. Tænk hvis genbrug, redesign og byttemarkeder kunne eksistere side om side med butikslivet. Måske kan der komme spændende samarbejder og vidensdeling ud af det. Mødesteder kan skabe liv på tværs af alder, hvis vi udformer dem med omtanke. Siddevenlige bænke og plateauer giver mulighed for mere ophold og samvær.

Tager man en tur til Bilbao kan man ikke undgå at lægge mærke til de forholdsvis mange gamle mennesker i bybilledet. Selv svækkede ældre færdes i stor stil i byens gader med deres rollatorer, kørestole og hjælpere ved deres side. Der findes sågar en sanse-legeplads for alle, men særligt målrettet børn og ældre ramt af demens. Det kunne vi godt lade os inspirere af. Lyngby skal være en mangfoldighedens by.

Deltag på kommunens hjemmeside www.ltk.dk eller send et brev