DORTHE MINNA HANSEN, KANDIDAT TIL KB (S)

Det er positivt, at vi er flere kandidater, der slår på tromme for seniorvenlige boliger i vores kommune, for der er tydeligvis brug for et supplement til de nuværende ældreboligtyper, som man enten skal visiteres til eller være skrevet op til igennem mange år.  I vores iver skal vi dog huske at gå i dialog med dem, det handler om, nemlig seniorerne. Hvis vi på sigt vil skabe tidssvarende seniorboliger, bør vi endda involvere borgere på 55+, de kommende seniorer. Kald det forebyggelse på den lange bane.

Det handler om livskvalitet og tryghed i den 3. alder. Mange seniorer gør sig tidligt overvejelser om deres fremtidige boligsituation og er opmærksomme på, hvor vigtigt det er at opbygge et netværk. Det giver tryghed at bo tæt på andre, som man har fællesskab med. Ældresagen peger på, at seniorbofællesskaber er efterspurgt over hele landet. Andre igen vil hellere bo tæt på unge og familier, helst i stuelejlighed med en lille terrasse, så det er let at komme ud. Det kommende rækkehusbyggeri i Trongårdens byområde er et godt skridt i retning af boliger på tværs af aldre.

Seniorerne er en bred og sammensat gruppe, også hvad personlig økonomi angår. Derfor skal vi i kommunen tænke i både almene og private, leje- og ejerboliger for borgere, der ønsker et tættere naboskab og føler sig isoleret i lejligheden på 2. sal og bag egen hæk i parcelhuset. Vi skal som kommune kunne vejlede og henvise borgere til ekspertise, der kan hjælpe dem i gang med den komplicerede proces, det kan være at skabe fx et bofællesskab i nuværende eller nyt byggeri. Det kræver også bygherrer og investorer, der kan tænke ud af boksen og som i samspil med arkitektfirmaer kan lave mere alternative boligformer, der støtter op omkring fællesskab samtidig(!) med at det er en god forretning. Lyngby-Taarbæk kommune er så eftertragtet et sted at bygge, at vi kan tillade os at stille krav om sådan social bæredygtighed.