Bygninger skal ikke kun være beholdere for boliger, erhverv og detailhandel. Bygninger skal også bidrage til attraktive byrum, hvor mennesker har lyst til at opholde sig.

Derfor er det ærgerligt, når massive og ligegyldige bygninger skyder op i vores kommune. Bygninger, som ikke harmonerer med omgivelserne og ikke bidrager positivt til byrummet.

Hver gang, jeg går forbi omsorgsboligerne placeret foran den smukke Lyngby Statsskole i Lyngby Vest, tænker jeg, at de ligner midlertidige barakker, der skal rives ned lige om lidt.

Kanalvejsbyggeriet bag Lyngby Storcenter afviger væsentligt fra de oprindelige, godkendte tegninger af lyse boligkomplekser i forskudte planer.

Og senest har vi det omtalte mastodont-byggeri på den tidligere Andersen & Martini-grund med Føtex og Netto i bunden. Stakkels naboer i Frem-kvarteret.

Til forskel fra byggeriet på politigrunden i Sorgenfri er bagsiden lige så bastant som forsiden.

Udover den ringe arkitektoniske værdi er bygningen desværre en etage for høj, og der er bygget helt ud til fortovskant, som var vi i det indre København.

Vi skal blive bedre til at stille arkitektoniske krav til bygherrer og bedre til som myndighed at følge op på igangværende byggeri.

Lokalpolitikerne skal klædes bedre på, så de kan træffe visionære og bæredygtige beslutninger. Et rådgivende udvalg af byplanlæggere og arkitekter med forskellige tilgange vil kunne bidrage med løbende input og vurderinger af bygge- og udviklingsprojekter, og derved kan der tilføres mere faglighed til byplanudvalget og kommunalbestyrelsen.

Lige nu er man politisk i gang med et spændende visionsarbejde for udviklingen af Kgs. Lyngby. Der tales om grønne oaser, byrum og handel i samklang med bymidtens kulturarv.

Det er fantastisk, at Realdania støtter denne første og afgørende fase af udviklingsprojektet, for det indebærer solide rådgiverinput og erfaringer fra lignende byudviklingsprojekter.

Jeg håber, at brugen af ekstern rådgivning vil danne præcedens og højne fremtidig byudvikling rundt omkring i vores kommune.

Jeg håber også, at politikerne gør deres visionsudkast modtageligt for borgernes input, når den tid kommer. For vi kan i Lyngby-Taarbæk Kommune helt sikkert blive bedre til at inddrage borgerne i udviklingen af vores lokalområder.

En tidligere dialog og mere gennemsigtighed i forhold til, hvornår og hvordan man som borger kan få indflydelse, medvirker til at skabe udvikling med respekt for områdernes særkende og kvaliteter.