Tidligere bestyrelsesmedlem og mangeårigt medlem af Socialdemokratiet er afgået ved døden.

Fra den dag Rie kom til vores partiforening har hun været et engageret og aktivt medlem, der altid har bidraget med forslag og ideer og taget aktivt del i partiarbejdet – blandet andet i bestyrelsen.

Forholdene for ældre – og handicappede lå Rie særligt på sinde. Hun kæmpede bravt for bedre forhold og var også aktiv i arbejdet på områdecentret. Rie var tæt på ældreomsorgen og kunne derfor bringe gode og dårlige eksempler fra hverdagen i det politiske.

Man blev glad, når man kom til et møde og så Ries elscooter udenfor. Så viste man, hun var nået frem endnu engang til en af vores aktiviteter. Rie sloges med helbredet og havde samtidig en vilje og et livssyn så stærkt, at hun ofte fandt vej. Om det så var familien og børnebørnene, det frivillige arbejde, seniorrådet eller socialdemokratiet. Når man så kom ind til mødet, var der altid et smil fra Rie. Rie spredte den gode stemning. Hun tog ind imellem ordet til en skarp bemærkning, ikke ofte, men når hun havde noget på sinde – og så lyttede man.

Rie havde den grundindstilling, at hvis man kunne, så havde man også en forpligtigelse til at yde, så hun tog gerne opgaver som frivillig eller i foreningslivet. Som valgansvarlig for vores kommunalvalg var hun en gave. Altid med og aktiv så meget hun kunne. Man skulle aldrig spørge Rie om hun ville hjælpe, men svare på, hvordan hun kunne hjælpe. Rie havde samtidig en erfaring, der var god at trække på. Hun fik samarbejdet til at virke, hvor hun var aktiv på ældreområdet eller i socialdemokratiet. Hvis man ikke ramte skiven, kunne hun på en god måde rejse sagen på to-mands hold, så man kunne gå ind til mødet med en løsning, der holdt vand og samlede bredt. Hun kunne give en kritik på den gode måde. Man blev ikke kun glad over at være sammen med Rie – man blev også klogere.

Vi kommer til at savne dette i vores arbejde. Vi kommer til at savne Rie som en god kammerat.

Æret være Rie’s minde