DORTHE MINNA HANSEN, KANDIDAT KV17 (S)
Skolen skulle have været bygget i går. I mange år har der været et urimeligt pres på Engelsborgskolen, og man har været nødt til at merindskrive. Igen og igen har kommunen søgt om og fået dispensation til klasser på 28-29 elever for at imødekomme behovet. Der er simpelthen for mange børn i forhold til, hvor mange klasser der er plads til.
At Engelsborgskolen har sat bremsen i og ikke længere støtter op om et fælles skoledistrikt, ser jeg som et forsøg på at råbe politikerne op og fremtvinge et fokus på en langsigtet løsning på den mangelfulde skolekapacitet i Lyngby Vest området. Flere partier, heriblandt mit eget, erkendte på kommunalbestyrelsesmødet 5. oktober, at der desværre ikke har været tale om rettidig omhu. Det tør siges. Derfor skal der handles både på den korte og den lange bane.

 

Situationen er uholdbar for både skole og familier. Engelsborgskolen støtter forståeligt nok ikke længere op om et fælles skoledistrikt, da præmisserne har ændret sig. Man fik lovning på at forblive fire-sporet, og sidenhen blev man pålagt et midlertidigt femte spor.

Trods endnu en lovning om at dette kun vil ske i indeværende skoleår, frygter man at blive en elastikskole, hvor der det ene år skal være fire spor og det næste år fem spor. Skolen har slet ikke kapacitet til fem spor. Det giver store logistiske og ledelsesmæssige udfordringer at skulle skrue op og ned for driften og det tager fokus fra kerneopgaven.

Ligeså urimeligt og grotesk er det, at familier i skolens nærområde ikke vil være omfattet af Engelsborgskolens eget skoledistrikt, der er følgen af skolens beslutning. Jeg har selv et barn gående på Engelsborgskolen, og jeg ville være meget ærgerlig og frustreret over at blive budt den lange skolevej tværs igennem centrum til Lindegårdsskolen.

Vi skal have lavet et større distrikt, end det, der nu er lagt op til. Det kræver mere kapacitet. Den forventede demografiske udvikling viser, at søgningen til Engelsborgskolen fortsætter med at stige svarende til en fem-seks-sporet skole i nuværende skoledistriktstørrelse.

Derfor skal mulighederne i nærområdet afsøges med henblik på at bygge en ny flersporet skole, en udskolingsskole eller anden varig løsning skal findes.

Det bliver en hasteopgave og vigtig opgave for den kommende, nye kommunalbestyrelse. Men allerede nu bør der i samarbejde med Engelsborgskolen arbejdes på at finde en bedre løsning på det akutte problem for næste årgang.