BODIL KORNBEK, M-KB (S)

For Socialdemokratiet er der ingen tvivl om, at vi skal prioritere velfærd og dermed børn, unge og ældre frem for skattelettelser her og nu.I dette års budget er der endnu en gang afsat midler til at forbedre de ældres livsvilkår og muligheder. Der er over de næste fire år cirka 13 millioner kroner til en yderligere styrkelse af ældreområdet.

Ud af de midler er der indtil nu konkret prioriteret til døgndækning af Seniorhuset, som er et bosted til ældre udviklingshæmmede.

Uanset hvem vi er, og hvad vi kan, er det vigtigt at give de ældre udviklingshæmmede de mest optimale muligheder for at udtrykke deres ønsker og behov i deres liv.

Vi skal i fællesskab løfte de områder, hvor de der har brug for hjælp også kan være trygge ved, at de vil modtage den.