FINN RIBER RASMUSSEN, M-KB OG KANDIDAT KV17 (S) OG SØREN P. RASMUSSEN, M-KB OG SPIDSKANDIDAT KV17 (V)

På dagens møde (torsdag 12. oktober,red.) i kultur- og kritidsudvalget var det afgørende for S og V at finde en løsning, der sikrer, at Det Flydende Teater kan fortsætte som hidtil.Vi er helt enige om, at Det Flydende Teater er en unik teatertradition, som forener kommunens enestående naturrigdom med fantastiske teateroplevelser på Bådfarten i Furesøen.

De problemer, Det Flydende Teater uforskyldt er havnet i, med en årlig lejestigning fra kr. 90.000 til kr. 250.000 – kr. 140.000 mere over to år – stiller dem i en umulig situation.

For S og V har det været vigtigt at yde hurtig førstehjælp ved at reservere de 32.000 kroner, der er tilbage i Kulturfonden, til en løsning her og nu på de økonomiske problemer, Det Flydende Teater er havnet i.

Der skal nu være en dialog mellem forvaltningen og teateret, der løser dette års økonomiske udfordringer. Vi er glade for, at kultur- og fritidsudvalget bakker op om vores ønske om at holde Det Flydende Teater flydende her i Lyngby-Taarbæk.

Fremadrettet skal der selvfølgelig også findes en løsning, og her er S og V ligeledes glade for udvalgets opbakning til at gå i dialog med Bådfarten og Det Flydende Teater om mulige løsninger, som hurtigst muligt kan forelægges kultur- og fritidsudvalget.

S og V forventer, at alle parter udviser vilje til at sikre, at Det Flydende Teater fortsat kan berige kommunen med teateroplevelser, herunder om der eventuelt kan findes alternative løsninger. Det er alt sammen noget, vi vil se på efter den indledende dialog.

Vi er fulde af fortrøstning til, at denne unikke teatertradition, Det Flydende Teater har skabt, fortsætter her i Lyngby-Taarbæk.

By Christoph Bastrup, Partiformand

Formand for Fællesledelsen i Lyngby-Taarbæk, samt Lyngbyforeningen