SILAS MUDOH KANDIDAT KV17 (S)
For meget sygefravær og stress har mange steder skabt et ubehageligt arbejdsmiljø på vores plejehjem. Sygefravær giver stress til vores dygtige og stabile medarbejder og vores plejehjem bliver i stedet fyldt med vikarer. Det samme billede ser vi også i hjemmeplejere.


For at løse problemerne vil jeg anbefale følgende:
– hver medarbejder arbejder med max. 3 beboere pr. dagvagt
– Der ansættes flere faste medarbejdere, sammenlignet med hvad vi har i dag
– Mulighed for løntillæg til de mest stabile medarbejdere
– Flere SOSU assistenter, SOSU hjælpere og færre ledere
– Årlige møder mellem politikere og SOSU assistenter/hjælpere for at lytte til deres reelle udfordringer i hverdagen, og ikke kun møder mellem chefer og politikere.