KASPER HAAGENSEN, KANDIDAT TIL KB (S)

Lyngby-Taarbæk Kommune gennemførte for nogle år siden en større undersøgelse af udnyttelsen af kommunens bygninger. Dette medførte, at der på papiret var en del uudnyttet plads på skoler og i kommunale bygninger. Så man gik fra kommunens side i gang med det projekt, vi kender som ’Liv i Lundtofte’. Det skal man dog ikke lade sig narre af, for i budgettet står det omtalt som ”’Liv i Lundtofte – Arealoptimerings-projekt’ og Arealoptimerings-projekt er nok mere det korrekte navn.Desværre ser det ikke lige frem ud til, at det sådan rigtigt har eller kommer til at føre mere ’Liv’ til Lundtofte. Måske kan man ligefrem sige, at det er på vej til at fjerne livet flere steder i Lundtofte. Vi har i dag et super godt fungerende Lundtofte Medborgerhus, hvor der er godt med aktivitet for de mange borgere som bor lokalt i området.

Lundtofte Medborgerhus står til at blive solgt og aktiviteterne skal flyttes over i det som indtil fornyligt blev kaldt ’Lærings- og Kulturcenter’ i Lundtofte. I dag har det heldigvis fået en lidt mere korrekt betegnelse, nemlig ’Lundtofte Skole og Kulturcenter’. Faktisk burde det hedde ’Lundtofte Skole, Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og Kulturcenter’, for når ombygningen står klar, så flytter Ungdomsskolen nemlig også ind.

Her begynder det at stritte i lidt i mange retninger. I min verden, skal Lundtofte Skole tilbage i fokus og ikke mindst læringsmiljøet for børn og unge, som går på skolen. At man på samme tid vil samle Ungdomsskole aktiviteterne igen i kommunen på et sted og det er tænkt ind på Lundtofte Skole, kan jeg som sådan godt se en god ide i. Det kan styrke de samlede tilbud for børn og unge i Lundtofte og man kan hjælpe med understøttende undervisning på tværs mellem skole og ungdomsskole.

Jeg har dog svært ved at se en folkeskole i et tæt befolket område som Lundtofte, skal være et moderne forsamlingshus i fremtiden, fremfor en folkeskole. Vi har Lundtofte Medborgerhus som allerede i dag er et fremragende forsamlingshus og lad os da beholde dette fantastiske sted for fremtiden.

Så ved jeg godt, at andre partier vil sige, jamen dit eget parti Socialdemokraterne har jo selv været med til at gennemføre denne plan. Ja det er korrekt og selvom de har det, så forhindrer det heldigvis ikke mig i at have min egen holdning til projektet. Hvis jeg mente det samme som alle andre, skulle jeg jo lade være med at stille op til kommunalvalget.

Vi skal have Liv i Lundtofte, ikke et Arealoptimeret Lundtofte.