METTE HOFF, M-KB OG KANDIDAT TIL KB (S)

Det gør altid indtryk på mig, når borgere og øvrige høringsberettiget afgiver deres høringssvar. Bagved høringssvarene er interesserede og engagerede borgere, der bruger deres tid til at komme med ideer og inspiration til, hvordan beslutninger kan gøres bedre.For mig har enkelte høringssvar gennem tiden haft større betydning end andre, fordi indholdet har vist mod og en vej mod strømmen. Et sådan høringssvar fik børne- og ungdomsudvalget i forbindelse med høring af ’Digital Strategi’ i juni. En far til et fire-årigt barn og underviser på DTU Space skrev (’frit oversat’), at vi skal turde gå mod strømmen og gøre mere af det, de andre ikke gør. I vores daginstitutioner skal vi tilbyde leg i mudder i stedet for videoredigering og kreativ udfoldelse i stedet for læring på Ipads.

Jeg kan kun være enig.

Vi skal finde en balance mellem kreativ leg og anvendelse af digitale medier, hvor børnenes udvikling af sociale kompetencer og finurlig tankegang og fantasi er bærende elementer.

For som borgeren også skriver i sit høringssvar, så “skal vi sikre, at næste generation har en tilpas skæv og kreativ vinkel til, at de kan finde på og foreslå de ting, de andre ikke kan”.

Måske har indholdet i netop dette høringssvar haft indflydelse på flere af børne- ungdomsudvalgets medlemmer, da udvalget i august besluttede, at kommunens ’0-6 års strategi’ skal genbehandles.

Det er Socialdemokratiets holdning, at vi skal turde gå mod strømmen og satse på en bedre balance mellem leg og læring, at de yngste først og fremmest skal tilegne sig sociale kompetencer fremfor digitale kompetencer – vi ønsker flere ’hemmelige huler’, bål, natur og leg med mudder i vores daginstitutioner – og mindre ’læring’. Begrebet ’Læring’ har efterhånden gennemsyret alt i vores samfund og sigter på, at vi alle skal blive produktive borgere i Konkurrencestaten.

Lad os have modet til, at vores yngste borgere får tiden i vores institutioner til at være legende og kreative børn.