BODIL KORNBEK, FORMAND FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET (S), OG FINN RIBER RASMUSSEN, MEDLEM AF SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET (S)

I Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi altid er i stand til at tilbyde vores ældre borgere de bedste rammer for et godt liv. Vi skal derfor også fremadrettet sikre mulighed for gode boligforhold

I dag er vores plejehjem placeret i Sorgenfri, Virum, Brede, tæt på Lundtofte, og for tre måneder siden er der etableret et mindre plejehjem i Lyngby. Plejehjemmene ligger henholdsvis i naturskønne områder som Solgården, i lokalområde som Bredebo eller i et mangfoldigt boligområde som Virumgaard.

Vi har forskellige ønsker, når det drejer sig om valg af bolig, også når vi bliver ældre. Vi kan lægge vægt på placering, indretning, arkitektur, lavt eller højt byggeri, natur eller by osv. Socialdemokratiet vil støtte en udvikling, som giver forskellige muligheder, også når det drejer sig om vores plejehjem. Vores plejehjem skal være omsorgsoaser, hvor vi ikke kun skal have det godt, men også nyde livet.

Vi er i Socialdemokratiet ikke i tvivl om, at det, vi mangler i Lyngby, er et bynært plejehjem. Derfor ønsker vi, at det nye plejehjem skal bygges i centrum. Det nuværende Møllebo er ikke tidssvarende og bør rives ned og erstattes med tidssvarende boliger til ældre. Ældre medborgere har også ret til at bo på en af kommunens attraktive adresser. Placering af nyt plejehjem handler ikke om, hvad der bedst tjener kommunens ”kassetænkning” men de ældres ”livskvalitetstænkning”.

I arbejdet med etablering af et nyt plejehjem vil vi sikre, at der er god tid til arbejdet og processen. Seniorrådet, Ældresagen, pårørendegrupper, medarbejdere og interesserede skal inddrages i arbejdet. Vi er alle optaget af fremtidens plejeboliger i Lyngby.

By Christoph Bastrup, Partiformand

Formand for Fællesledelsen i Lyngby-Taarbæk, samt Lyngbyforeningen