Kategori: Simon Pihl Sørensen

Simon Pihl Sørensen, viceborgmester
Viceborgmester, formand for Byplanudvalget og medlem af Økonomiudvalget

Valgt til
Kommunalbestyrelsen
Viceborgmester
Byplanudvalget, formand
Økonomiudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget