Kategori: Silas Moduh (indtrådt pr. 1/6-2019)

Silas Moduh

Valgt til
Kommunalbestyrelsen (indtrådt pr. 1/6-2019, da Mette Hoff er udtrådt)
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget