“Vi skal være glade for Seniorrådet”.

Overskriften er fra redaktørens kommentar i DGO den 20.11.

Som formand for social- og sundhedsudvalget kan jeg ikke være mere enig. Vi skal være glade for Seniorrådet, Ældre-Sagen, Rustenborghuset, OK-klubben, de frivillige, de ansatte, pårørende – alle som arbejder med og for de ældre i kommunen. Disse er kendetegnet ved et stort engagement.

Lad os få en dialog om tilsynsrapportens resultater. Vi kan tale om håndtering af medicin, kvaliteten af personlig pleje og omsorg, selvbestemmelse, eller om vore beboere oplever, at de modtager en pleje, der er i overensstemmelse af deres ønsker og hidtidige vaner. Tilsynsrapporten har alle mulige nuancer og forskelle både godt såvel som skidt. Det er ikke en generel kritik af vore plejehjem. Lad os tage udgangspunkt i det som rapporten viser og kan dokumenteres – område for område. På den måde udvikler vi området for ældre.

Vi har i 2018 fået udarbejdet en Ældreanalyse og Brugertilfredshedsanalyse, hvor det bl.a. er de pårørende og de ældres oplevelser, der er i centrum. Analyserne viser en generel stor tilfredshed med forholdene, men der er også her plads til udvikling.

Vi skal ikke være bange for at tale om fejl eller mangler. Vi skal derimod skabe en kultur, hvor vi taler om fejl, så vi kan forebygge og gøre det bedre. Vi har dygtige medarbejdere, som er stolte af deres profession. Ældreanalysen samt Brugertilfredshedensanalysen er med til at anerkende de ansattes daglige arbejde. De fejl der er – skal naturligvis løses. Vi ønsker alle en ordentlig pleje og omsorg for de ældre. Derfor modtages henvendelser med alvor uanset om de er til udvalget, forvaltningen eller personalet.