BODIL KORNBEK, FMD. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET (S) OG DORTHE LA COUR, FMD. BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET (K)
Rigtig mange pårørende til handicappede, syge og ældre vil gerne gøre en indsats for deres nære og kære.Men det kan være noget af en opgave at finde ud af, hvordan man bedst hjælper, eller hvordan man finder vej i kommunale og regionale tilbud.

I forbindelse med udarbejdelsen af strategi for demens i kommunen for et par år siden havde social- Og sundhedsudvalget besøg af pårørende til demensramte. En stærk og bevægende oplevelse, som gjorde stort indtryk på os.

Det var tydeligt, at der er behov for en udstrakt hånd, som kan hjælpe pårørende til at klare udfordringerne, og vi er begge meget glade for, at det nu er muligt at ansætte en pårørendevejleder.

I 2018 får Lyngby-Taarbæk sin første pårørendevejleder, som kan gå på tværs af diagnoser og tage udgangspunkt i de pårørendes situation og behov.

Vejlederens opgaver kan være mange – fra at vise pårørende vej til kommunens tilbud og etablere netværksgrupper, så ligestillede kan finde hinanden, til at etablere kursusforløb, så pårørende bliver klædt bedre på til rollen og til det gode samarbejde mellem medarbejdere og pårørende.

Vi ser gerne, at en af de første opgaver for vejlederen er at etablere pårørenderåd på vores plejecentre.

Mange har siden nedlæggelsen for fem år siden efterspurgt et forum, hvor beboere og pårørende kan have direkte indflydelse på livet på plejecentrene.

Vi fremsætter derfor et forslag herom på kommunalbestyrelsens møde i december, og vi håber på bred politisk opbakning, så nye pårørenderåd kan oprettes allerede tidligt i 2018.