Socialdemokratiet og SF har på det næste kommunalbestyrelsesmøde en anmodningssag på dagsordnen under overskriften “Ældres isolation under Corona – midler til terapeuter”

I sagen fra de to partier står der:
“Plejecentrene har i en lang periode været nedlukket. Beboerne er i den periode blevet afkræftet fysisk, mentalt og socialt grundet de mange ugers inaktivitet ift. deres normale tilbud. Den lange isolation er med til at nedbryde ældres lyst til at leve, spise m.m. Det foreslås, at der afsættes midler til flere terapeuter og indkøb af aktivitets- og træningsredskaber med det formål intensivt at træne og behandle alle beboerne på plejecentrene individuelt og i fællesskab. Indsatsten udløber, når alle beboere har fået et ordentlig løft, så de kan få livslysten tilbage

Bodil Kornbek udtaler: Vi ser en mærkbar og tydelig svækkelse hos en del vores ældre på plejecentrene fysisk, mentalt og socialt efter den lange nedlukning. Vi må påtage os det ansvar hurtigt at sikre en intensiv træningsindsats, så noget af den tabte styrke kommer tilbage. Det handler om livskvalitet for vores mest sårbare ældre. Jeg kan ikke forestille mig, at politikerne i kommune vil siger nej til at finde de nødvendige ekstra midler

By Christoph Bastrup, Partiformand

Formand for Fællesledelsen i Lyngby-Taarbæk, samt Lyngbyforeningen