BODIL KORNBEK, M-KB OG KANDIDAT KV17 (S)

I Lyngby- Taarbæk Kommune har vi indført nyt for ældre, der modtager hjemmehjælp, omsorgsbesøg. Sundhedsmedarbejderen og den ældre selv afdækker sammen den enkeltes behov for et omsorgsbesøg – hvad er behovet, og hvor lang tid skal der bruges på besøget.

Et omsorgsbesøg er udtryk for at møde den ældres behov for nærhed og relationer. Det kan være et enkelt besøg, men det kan også være flere besøg, da der er tale om en løbende vurdering og ikke visitation.

Omsorgsbesøg er kun ét blandt flere tiltag, der omhandler forebyggelse af ensomhed.

Vi har et samarbejde med blandt andet Ældre Sagens lokalafdeling og flere foreninger, og frivillige deltager også i arbejdet. Vores kirker med alle deres aktiviteter bidrager også til at skabe fælleskaber, og dermed er alle med til at forebygge og mindske ensomheden.

Som formand for social- og sundhedsudvalget har det, sammen med det samlede udvalg, været mit mål, at ældre medborgere skal leve et godt, aktivt og socialt liv sammen med andre. Vi skal blive endnu bedre til at opspore og forebygge ensomhed blandt de ældre – dette mål opnår vi alene i fællesskab.