Få hjælp til at til at tackle hverdagen som pårørende. Borgere med pårørende inden for det sociale område i Lyngby-Taarbæk Kommune får ligesom ældreområdet tilknyttet en pårørendevejleder.

Pårørendevejlederen vil fungere som en neutral kontaktperson, der kan hjælpe med at vejlede pårørende inden for det specialiserede børne- og familieområde, handicap- og psykiatriområdet samt beskæftigelse- og integrationsområdet. Det kan fx være pårørende til et handicappet barn i skolealderen, en ledig som deltager i flere tværfaglige indsatser eller forældre til beboere på en af de sociale institutioner.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Bodil Kornbek siger: “Vi må sikre, at de pårørende får den fornødne støtte til både at være der for deres nærmeste, men også til at passe på sig selv. Det kan være hårdt og ensomt at stå i en så vanskelig og presset situation, som det at være pårørende, både praktisk og følelsesmæssigt. Det kan til tider være svært fx at tackle hverdagen, passe sit arbejde og bevare overblikket. En pårørendevejleder kan i dialog med den pårørende være med til at vejlede og skabe struktur samt fx udarbejde en nem og tilgængelig oversigt over tilbud og muligheder for støtte, afholde informationsaftener og skabe netværksgrupper. Indhold og opgaver, der skal løftes, foregår hele tiden i en dialog mellem de/den pårørende og vejlederen.”

Den nye indsats bygger på erfaring fra ældreområdet, hvor en pårørendevejleder de seneste par år med succes har støttet og vejledt ægtefæller, søskende, børn, gode venner og andre pårørende til alvorligt syge. Pårørendevejlederen har bl.a. haft samtaler med pårørende, etableret pårørendegrupper og temaaftener for pårørende, superviseret personale, undervist i psykologiske emner og deltaget i projekter omkring samarbejde og kommunikation med de pårørende. Det vil være nogle af de samme typer af opgaver, som pårørendevejledere indenfor det sociale område skal varetage.

Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Søren P. Rasmussen supplerer: “I Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har vi valgt at afsætte midler til denne stilling for at styrke pårørendesamarbejdet inden for vores område. De pårørende inden for beskæftigelses- og integrationsområdet kan nogle gange være en lidt overset pårørendegruppe, men faktisk en gruppe der med lidt støtte kan være en enorm ressource i de gode borgerforløb. Det kan fx være pårørende til ledige borgere, som kæmper med både ledighed og andre udfordringer fx sygdom eller misbrug eller forældre til flygtningebørn, der skal starte i en dansk folkeskole – med alle de spørgsmål der i den sammenhæng opstår omkring fx skolegang og fritidsliv.”

Pårørendevejlederen ansættes per januar 2020.