BODIL KORNBEK, M-REG OG M-KB (S)

Trods gentaget krav om effektiviseringer er det positivt, at alle partier i regionsrådet nu står bag budgetaftalen for 2018. Effektiviseringerne sker først og fremmest i administrationen og går derfor ikke ud over de varme hænder på vores sygehuse. Ligesom vi med budgetaftalen får afsat flere ressourcer til psykiatrien, herunder børn- og ungepsykiatrien med fem mio. kr. årligt.

Den udvidelse bør følges op med en ambitiøs kommunal indsats, hvor et tæt samarbejde med regionen og de praktiserende læger er afgørende for at skabe bedre vilkår og muligheder for børn og unge.

På området for udsatte unge ser jeg også gerne, at min egen kommune, Lyngby-Taarbæk, indgår et samarbejde med Headspace, der hjælper unge, når livet virker uoverskuelig. Sådanne samarbejder mellem kommune og civilsamfund er med til at løfte kommunernes forebyggende indsatser.

Ud over børne- og ungepsykiatrien fortsætter regionen ordningen med såkaldte recovery mentorer, der skal hjælpe psykisk udsatte med at komme sig. Vi fortsætter også den akutpsykiatriske hjælp, der er med til at forebygge indlæggelser ved at komme ud i borgernes eget hjem.

Med denne budgetaftale har vi taget endnu et skridt i retning af at ligestille fysisk og psykisk sygdom. Og jeg vil arbejde for en yderligere styrkelse af psykiatrien i årene fremover.