Årets budgetforlig efterlader borgmesteren, men også mig, med blandede følelser. Jeg er bl.a. meget glad for, at der er fokus på børn og unge, for der er brug for et løft på dette område.

Jeg er naturligvis også glad for, at der var opbakning til et udviklingsprojekt på et af vores plejecentre, som bl.a. skal arbejde med nye arbejdsformer og rammer for ældrelivet som skal afspejle værdighed, glæde og tryghed, eller arbejdet med kommende plejeboliger, daginstitutioner og skoler.

Men jeg har aldrig været så bekymret for ældreplejen som nu. Med en personaleomsætning på ca 25%, stort sygefravær, få eller ingen ansøgere til de ledige stillinger, store besparelser både de senere år nu og fremadrettet, omlægninger i organisationen – ja så er ældreplejen udfordret, selvom det ikke kan aflæses i budgettet. 

Men en stor tak til vores ansatte, som dag ind og dag ud gør alt for at løse opgaverne i ældreplejen – på trods af problemerne og det yderligere pres der er grundet COVID-19. 

Også en stor tak til pårørende og frivillige for jeres indsats og opmuntring. Lad os sammen fortsætte arbejdet for en ordentlig ældrepleje.