BODIL KORNBEK, M-KB OG KANDIDAT KV17 OG RV17 (S)
Et tæt samarbejde med de praktiserende læger er vigtigt fordi:Den praktiserende læge har som kommunen et helhedsorienteret syn på borgeren.

– Praktiserende læger er med deres speciale i almen medicin vant til at møde patienter med forskellige livsbetingelser. Grundlæggende i deres arbejde er, at de har et helhedsorienteret syn på borgeren. Praktiserende læger er som vi optaget af, hvordan borgerens hele liv fungerer.

De praktiserende læger er afgørende for det nære sundhedsvæsen.

– Praktiserende læger er en væsentlig samarbejdspartner, når vi taler om børn og unge der mistrives: Familier der har store udfordringer. Borgere med kroniske sygdomme. Ældre medicinske patienter. Samt socialt udsatte borgere.

Et godt samarbejde omkring disse borgere betyder, at der kan sættes hurtigere ind med behandling og forebyggelse.

Samarbejdet med de praktiserende læger er med til at udvikle den kommunale sundhedsfaglige indsats. Lyngby–Taarbæk kommunes mobile akutteam og plejehjemslægerne er et af flere gode eksempler. De praktiserende læger har en viden, som kan bidrage med en større forståelse for de sundhedsfaglige problemstillinger vores medarbejdere står i.

Kommunens medarbejdere kan i samarbejde med de praktiserende læger finde løsninger på dagligdagens sundhedsfaglige udfordringer. Jeg ser derfor store kvalitative gevinster ved et tættere samarbejde med de praktiserende læger i kommunen såvel som i regionen. Sammen gør vi det bedre.