BODIL KORNBEK, M-REG OG M-KB (S)
Op mod hver 3. ung mistrives og er i risikozonen for at få en
despression. Der skal være et tættere samarbejde med de
praktiserende læger, hurtig behandling og opfølgning mellem
region og kommune. Men behandling alene er ikke nok.
Vi må tage et opgør med vores syn på børn og unge – de har
værd i sig selv uafhængigt af deres præstationer.