Året 2020 har været præget af covid-19. For flere ældre har det betydet mindre social kontakt og mangel på aktiviteter, savnet af ens nærmeste har været stort, mindre bevægelsesfrihed og fysisk såvel som mentalt svækkelse.

For de ansatte har 2020 også været et særligt udfordrende år arbejdsmæssigt.

Udover covid-19 har ældreplejen i 2020 skulle indhente et økonomisk merforbrug, gennemføre store besparelser og arbejde med implementering af “hjemmet som udgangspunkt”.

Det er de ansattes fortjeneste, at hjemmeplejen stadig står på benene med det pres, der har været. Pårørende har gjort alt for at støtte deres kære ved bl.a. nye måder at kommunikere på som FaceTime, små beskeder via personalet eller udendørsbesøg.

Senest har Ældresagen og Seniorrådet udtalt sig om det pres, der er på ældreområdet, og de har været en aktiv røst for de ældre, som har svært ved at blive hørt. I denne alvorlige tid med store krav også til vores ansatte, bør vi stoppe op og overveje om tidligere beslutninger kan justeres. Vi bør fokusere mere på kvalitet fremfor økonomiske principper. Når vi udhuler plejen, får det alvorlige konsekvenser for de ældre.

Det burde ikke være en overraskelse, at der så følger et stort sygefravær og stor personaleomsætning i ældreplejen, som også er resultatet af hjemmeplejens tilsynsrapport.

Socialdemokratiet har forsøgt at pege på de store udfordringer, der er. Det er sket under budgetforhandlingerne, på møder i økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsesmøder etc. med bl.a. et ændringsforslag, som blev stemt ned. Der er behov for en investering på ældreområdet, hvis vi ønske en anstændig og ordentlig pleje.