Alle kommunalbestyrelsens partier er enige om budgettet for 2019-22. De store borgernære serviceområder løftes, mens en række mindre aktiviteter omlægges, reduceres eller bortfalder. 

Social- og ældreområdet løftes med cirka 15 mio. kr. over den næste 4 år. Der gives et økono-misk løft til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp. Klippekortordningen bortfalder og er-stattes af en pulje til individuelle aktiviteter på plejehjemmene. Herudover afsættes midler til ældrestrategien og en fortsættelse af ældreugen. 

“Vi har taget de første skridt til et vigtigt løft af kernevelfærden, så vi kan fastholde en værdig ældrepleje. Pleje og omsorg af de ældre bliver prioriteret med flere sygeplejersker og hjemme-hjælpere hjemmeplejen. Det har også været vigtigt at finde midler til individuelle aktiviteter til de mest sårbare ældre på vores plejecentre. Desuden er det lykkedes at fastholde den årlige ældreuge for kommunens seniorer. Endelig glæder jeg mig over, at vi er enige i at styrke træ-ningsområdet”, udtaler Bodil Kornbek i en pressemeddelelse.

Se den fulde pressemeddelse fra Kommunalbestyrelsen her: Lyngby-Taarbæk indgår forlig om budgettet for 2019

By Christoph Bastrup, Partiformand

Formand for Fællesledelsen i Lyngby-Taarbæk, samt Lyngbyforeningen